Kontakti

Irmas Kalniņas Konsultācija piedāvā daudzveidīgu, vispusīgu un individuālu profesionālās etiķetes iemaņu apgūšanu.

Kontakti

Mobilais Tālrunis
+371 29 185 554
Skype
irma.kalnina
Tālrunis/Fakss
+371 67 282 045
Juridiskā adrese
Blaumaņa iela 5-15
Rīga, LV 1011
Vienotais reģ.
40003738242
Bankas rekvizīti
AS Swedbank
Bankas kods
HABALV22
Norēķinu konta Nr.
LV06HABA0551009698454

Notikumi

Ko cilvēki saka?
Aside
Allergan Baltics komandas un Aušras kundzes vadības vārdā — mēs vēlamies pateikt lielu paldies par izcilo un ļoti interesanto lekciju ko novadījāt pagājušā nedeļā Mālpilī.
Lekcijas bija informatīva un ļoti noderīga. Mūsu kolēģi ir pacentušies iegaumēt Jūsu idejas. Tiešām, ir prieks redzēt cik viņi ir uzlabojušies un rezultātā izskatās daudz profesionālāki.
Gabija Matonytė — Allergen Baltics Tirdzniecības programmas koordinātore un Atbilstības vadītāja
Saistībā ar gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, man bija tas gods noklausīties Irmas Kalniņas lekciju par diplomātisko etiķeti. Irmas kundzes pieredze un zināšanas padarīja šo lekciju par, iespējams, visnoderīgāko apmācībās. Lekcija tika pielāgota jaunajai publikai un padarīja tēmu viegli saprotamu. Lekcijas laikā ieguvu izcilas zināšanas un padomus, kas noderēs visas prezidentūras garumā un nākotnē.
Justīne Elferte — Prezidentūras ārvalstu pavadone Rīgas Juridiskajā Augstskolā
Globālās ekonomikas laikmetā panākumus iespējams gūt tikai ar izpratni par starpkultūru attiecībām, etiķetes ievērošanu un citiem efektīvas komunikācijas principiem, tostarp diplomātiju kā vienu no starptautiska biznesa panākumu atslēgām. Šī iemesla dēļ piedāvājām mūsu C līmeņa vadītājiem pilnveidot prasmes uzņēmuma Irmas Kalniņas konsultācija divu dienu seminārā. Ar prieku varu apgalvot, ka dziļu iespaidu uz visiem semināra dalībniekiem atstāja gan kvalitatīvā prezentācija, gan informācijas lietderība, gan harisma un aizrautība, ar kādu Irma Kalniņa pasniedza divu dienu etiķetes un protokola kursu.
Denis Gorškovs — Diatom Enterprises izpilddirektors
Studentu korporācija Tervetia veiksmīgi sadarbībā ar Irmu Kalniņu veica etiķetes apmācību studentu korporācijas Tervetia biedriem. Atbilstoši mūsu organizācijas mērķim — apvienot un audzināt jaunos studentus, lai viņi tiktu sagatavoti par godīgiem un spējīgiem valsts un sabiedriskajiem darbiniekiem, kas savā dzīvē vadās pēc goda prāta, taisnības principiem, ir drošsirdīgi, patstāvīgi un atsaucīgi — esam sasnieguši no mācībām gaidīto rezultātu.
Irma Kalniņa ir pierādījusi sevi kā sadarbības partneris, uz kuru var paļauties, uzticot augsta līmeņa etiķetes apmācības. Pasniedzējs ne tikai veica apmācību, bet arī veica priekšizpēti, lai elestīgi reaģēt uz profesionālajiem un laika plānošanas izaicinājumiem. Arī turpmāk redzam sadarbību etiķetes apmācībā ar Irmu Kalniņu.
Mārtiņš Vilnītis — Studentu korporācija Tervetia
Irmas Kalniņas vadītā Komunikācijas laboratorija bija patiesi vērtīga un izcili saistoša nodarbība mūsu biroja juristiem. Ar savu bagāto dzīvesziņu un aizraujošo humora izjūtu, Irma mūs pamudināja labāk izprast sevi un arī savus sarunu biedrus. Irma uzsver, ka jebkuras komunikācijas pamats ir attieksme, un ar savu pozitīvo un mierpilno pieeju iedvesmo klausītājus patīkamai un veiksmīgai saziņai. Vēl daudzus mēnešus pēc nodarbības darbā un saziņā manām, ka Irmas padomi palīdz mums noslīpēt tik vērtīgās ikdienas saziņas prasmes.
Ingrīda Kariņa-Bērziņa — Cobalt partnere
AS BALTICOVO sadarbojās ar etiķetes un protokola eksperti Irmu Kalniņu, piedaloties viņas vadītajos semināros par Etiķeti lietišķajās pusdienās, Efektīvu komunikāciju, Zelta standartu saskarsmē. Pēc šiem semināriem I.Kalniņa tika pieaicināta uzņēmuma vadošo darbinieku Lietišķā ģērbšanās stila rokasgrāmatas izstrādē. Šī rokasgrāmata joprojām tiek izmantota brīžos, kad tiek pieņemti jauni darbinieki. Ģērbšanas stila izstrādes laikā bija arī gatava darbiniekiem līdzi doties iepirkties, kā arī ieradās uzņēmumā novērtēt izvēlēto apģērbu paraugus. Semināru laikā teorija tika papildināta ar uzdevumiem par attiecīgo tēmu. Lektore iepazīstināja arī ar piemēriem no dzīves.Uzņēmuma darbinieki ar prieku atceras I. Kalniņu un ir pateicīgi par iespēju iepazīties ar šāda līmeņa eksperti.
Ilze Eglīte — A/S Balticovo biroja un personāla vadītāja
Dalība starptautiskās sanāksmēs un konferencēs ir nozīmīga daļa no Latvijas Bankas vadītāju un ekonomistu, kā arī citu speciālistu profesionālās ikdienas. Irmas Kalniņas kurss Efektīva dalība starptautiskās sanāksmēs izgaismoja starptautiskā biznesa etiķetes nianses, kas palīdz nonākt pie laba sarunu rezultāta. Tas arī stiprināja pārliecību efektīvai komunikācijai un sniedza praktiski noderīgus padomus gan angļu valodas izmantošanā, gan dažādu biznesa situāciju risināšanā. Turklāt šis intensīvā darbā kopā ar kolēģiem pavadītais laiks ir vērtīga iespēja personiskajai izaugsmei un komandas saliedēšanai.
Vineta Veikmane — Latvijas Bankas Personāla pārvaldes vadītāja vietniece
Informācijas tehnoloģijas ir ļoti universāla lieta. Šodien tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa neatkarīgi no nodarbošanās. Tieši tāpēc IT nozares pārstāvim ir ne tikai labi jāorientējas savā produkcijā, bet jāspēj uztvert un pielāgoties visdažādākajiem apkārtējās pasaules signāliem. Etiķete ir visai komplekss signālu kopums, kura pārzināšana ir būtiska IT speciālista arsenāla sastāvdaļa – mēs taču esam tie, kuri būvē tiltus starp visdažādākajām pasaulēm! Paldies Irmai par ievadu šo signālu ieraudzīšanā un tulkošanā!
Ēriks Eglītis — Microsoft Latvia vadītājs
Irmas Kalniņas pasniegtos kursus mēs izvēlējāmies, lai uzlabotu viesmīlībā iesaistīto darbinieku komunikāciju ar klientiem, kā arī padziļinātu izpratni par etiķeti. Šie kursi mums visiem atvēra jaunu lappusi viesmīlības standartos un ne tikai paaugstināja darbinieku kompetences, bet arī iedvesmoja viņus, pateicoties Kalniņas kundzes personīgās pieredzes stāstiem. Uzskatu, ka šie kursi bija viens no vērtīgākajiem kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem mūsu uzņēmumā.
Jānis Pinnis — Dome Hotel & SPA Direktors
Irmas Kalniņas personīgā pieredze, profesionalitāte, taktiskums un personības šarms ir vērtība pati par sevi. Teorija, praktiskie piemēri un vingrinājumi bija līdzsvarā un, viens otru papildinot, deva iespēju vēl vairāk identificēties ar tēmu. Man ļoti patika, ka mācību kursa Etiķete un protokols ietvaros bija jūtama individuāla pieeja dalībnieku vajadzībām un prasībām, lai labāk varētu atklāt dažādas likumsakarības un izprast ikdienas situācijas darba vidē un ikdienas dzīvē. Iespēja baudīt Irmas Kalniņas sniegumu bijusi viena no vērtīgākajām pēdējā laikā. Viena no galvenajām atziņām, ko es personīgi guvu — labam stilam nepieciešams prāts un sirds!
Inga Veinberga — a/s Latvijas Gāze Starptautisko attiecību speciāliste